IT Auditing

Waar ligt uw behoefte voor IT Auditing:
  1. Assurance voor uw jaarrekening?
  2. Assurance voor uw opdrachtgevers?
  3. Externe audit voor een frisse blik op uw IT omgeving?

IT Auditing

De toename van het gebruik van informatietechnologie (IT) heeft geleid tot nieuwe bedrijfsrisico’s. Hierdoor is er een groeiende behoefte aan zekerheid van belanghebbende omdat zij afhankelijk zijn van IT en betrouwbaarheid van data. IT is een complexe materie voor velen die er wel verantwoordelijk voor zijn. Verder is IT audit noodzakelijk om de bescherming van persoonsgegevens aantoonbaar te waarborgen. Vraag is waar de blinde vlek in uw organisatie zich bevindt? Als IT u onvoldoende comfort geeft, beperkt dit de groei, ontwikkeling of mogelijk wel de continuïteit van uw onderneming.

De IT Auditor onderzoekt of voor de relevante bedreigingen van uw organisatie adequate beheermaatregelen zijn voorbereid (opzet), ingericht (bestaan) of deze effectief werken (werking). Naast bevindingen en conclusies levert een audit aanbevelingen om de kwaliteit en daarmee continuïteit van uw organisatie te versterken.

Opzet

Het beoordelen van aanwezige documentatie, bijvoorbeeld procesbeschrijvingen of functioneel ontwerp, aangevuld met interviews.

Bestaan

Het beoordelen van de output uit onderzochte systemen en eigen waarnemingen.

Werking

De IT-auditor zal gedurende een periode waarover wordt gerapporteerd het bestaan van de getroffen beheersmaatregelen moeten vaststellen.Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit, datalek of incident, zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites