MRT
24

Wat communiceer ik intern over de AVG?

Deze vraag krijg ik wel eens gesteld in mijn adviespraktijk als DPO Partner. Het spreekt voor zich dat je eerst wil weten wat je gaat communiceren naar je interne organisatie? Hierover gaan wij eerst gesprek met u. in dit gesprek komen twee vragen aan de orde; "Wat is impact van de AVG op uw organisatie?" en "Wat is het belang van privacy voor uw k...
MRT
10

Wanneer heb je een DPO nodig?

De Data Protection Officer (DPO) is verplicht in geval van een overheidsinstantie en publieke organisatie ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Ten tweede is er een verplichting om een DPO aan te stellen voor organisaties die vanuit hun corebusiness op grote schaal natuurlijke personen volgen. Bijvoorbeeld profilering van personen voor het m...
FEB
23

Wat is Data Mapping?

Onder data mapping wordt verstaan: het in kaart brengen van gegevens binnen een organisatie met als doel het identificeren van persoonsgegevens en verwerkingen van deze persoonsgegevens. Volgens artikel 30 van de AVG heeft elke gegevensverantwoordelijke een registerplicht. Het gaat over vastlegging van het verwerkingsdoel, categorieën van betrokken...
FEB
11

Opleiding basiskennis AVG

Opleiding Basiskennis Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) U bent betrokken of verantwoordelijk in uw organisatie voor de bescherming van persoonsgegevens en wilt beschikken over de basiskennis van de AVG. Vanaf 25 mei 2018 moet uw organisatie voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de Europese Privacy normen. DP...
JAN
27

Wat is uw privacy ambitie?

In de vorige blog ben ik in gegaan wanneer u voldoet aan de AVG/GDPR? Dit zijn de minimale vereisten vanuit wet- en regelgeving. Ik ben echter van mening dat privacy begint bij de ambitie van uw organisatie. Afhankelijk van het doel van uw organisatie kan die immers verschillen. Bijvoorbeeld de privacy ambitie van een ziekenhuis welke bijzondere pe...
JAN
12

Wanneer voldoet u aan de AVG?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt een aantal voorwaarden om de persoonsgegevens van natuurlijke personen te beschermen. Het voldoen aan die voorwaarden is geen eenmalige exercitie maar een continu proces van learning by doing. De eerste opdracht is in kaart te brengen waar en wanneer u persoonsgegevens registreert en me...
DEC
31

Waar staat Privacy in uw organisatie?

Hierop ontvangen wij menig maal een positieve reactie. Men heeft technisch zijn zaken op orde, firewalls en gegevens worden encrypted uitgewisseld. Altijd goed te horen dat men voorbereid is en zorgvuldig met privacy om wil gaan. Bij een nadere analyse blijkt dat er een nog paar vinkjes open staan met betrekking tot de nieuwe EU-regelgeving. B...
DEC
17

Stand van zaken EU Privacy Regelgeving

Op 4 mei 2016 is de GDPR gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bedoeld zodat organisaties twee jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op de implementatie van de GDPR. De gegevensbescherming van personen is buiten Nederland verschillend geregeld. Het verschil in privacyregelgeving tussen Nederland en de lidstaten van de Euro...
DEC
03

Waarom Europese Regelgeving over Privacy?

In Nederland kennen we sinds 2001 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een nationale wet die de bescherming van persoonsgegevens in Nederland regelt. Mede door de toenemende invloeden van grote ICT bedrijven zoals Google, Facebook en Microsoft, ontstond er noodzaak binnen de EU regelgeving te ontwikkelen ter bescherming van persoonsgegevens. Deze v...
NOV
18

Wat wilt u over privacy regelen?

Misschien een rare vraag omdat u verwacht volgens de Privacy regelgeving zaken te moeten regelen. Naar onze mening begint Privacy bij de strategie van uw organisatie. Wat is uw ambitie en op basis van welke waarden wilt u deze realiseren? Uw privacy beleid zal mede ten dienste staan van deze ambitie en waarden. Ze bepalen de cultuur van uw organisa...

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites