DEC
29

Het recht om vergeten te worden!

  In mijn blog van 17 november jl. vertelde ik dat de optie van intrekken van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens net zo eenvoudig moet plaatsvinden als het geven. De praktijk leert anders. Ik hoor menigmaal dat betrokkene zich afmelden voor een nieuwsbrief maar de nieuwsbrief of commerciële mailing blijven ontvangen. Ook de Autor...
DEC
16

Verwerking noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang?

Er zijn verschillende grondslagen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. De laatste optie is als het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan ook een derde zijn, mits belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene(n) niet zwaarder wegen. Om persoonsgegevens te ver...
DEC
02

Privacy Statement, waarvoor?

Eén van de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens is dat deze worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene (natuurlijke persoon) rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Als u de persoonsgegevens verzamelt bij de betrokkene dient u hem of haar te vertellen wie u bent en waar of hoe u te bereiken bent door uw contactgegev...
NOV
17

Toestemming van betrokkene, hoe?

Toestemming van de betrokkene is één van de grondslagen waar persoonsgegevens op mogen worden verwerkt. Om te spreken van een geldige toestemming, moet de toestemming aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de toestemming vrij gegeven zijn. Een natuurlijk persoon moet de keuze hebben om te weigeren, zonder dat er hier negatieve conseque...
NOV
02

Nulmeting AVG, iets waar u behoeft aan heeft?

  Het behouden van vertrouwen van uw afnemers of betrokkenen in de bescherming van hun persoonsgegevens is voor u een groot belang. U hecht waarde aan privacy en wil compliant zijn aan de AVG.Verder moet u aantoonbaar voldoen aan de privacy regelgeving wat een verschil maakt met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een nulmeting AVG is v...
OKT
20

Registratie van datalekken en monitoring

Procedure meldplicht datalekken Dat u datalekken moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens is bekend bij uw organisatie. Hoe is het geregeld als een medewerker een datalek ontdekt? De GDPR stelt als voorwaarden om aantoonbaar te voldoen, dat uw organisatie beschikt over een gedocumenteerde procedure datalekken. Dat begint met een formulier mel...
OKT
06

Procedure datalekken op orde?

Om aantoonbaar te voldoen aan de GDPR moet elke organisatie waar persoonsgegevens worden verwerkt beschikken over een gedocumenteerde procedure voor de omgang met datalekken.Vanuit de GDPR is er een meldplicht voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwij...
SEPT
23

Afspraken met verwerkers

Uw organisatie die persoonsgegevens ontvangt van natuurlijke personen bent verwerkingsverantwoordelijke . Wanneer u gebruikt maakt van verwerkers dient u een verwerkingsovereenkomst met hen overeen te komen. U als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt doel en middelen en blijft daarmee eindverantwoordelijk. Verwerkers verwerken persoonsgegevens volg...
SEPT
08

Rechten van betrokkene

Betrokkenen zijn natuurlijke personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Deze betrokkene heeft volgens de GDPR het recht op duidelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke over het al of niet verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Onder verwerken wordt o.a. verstaan volgens de GDPR; het verzamelen, het vastleggen, opslaan, het wijzigen,...
AUG
25

Registerplicht volgens GDPR

Een verschil met de Wet bescherming persoonsgegevens is dat u aantoonbaar aan de AVG moet voldoen. Eén aspect daaruit is de verplichting een register bij te houden van de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u als verwerkingsverantwoordelijke. Bent u verwerker dan heeft u ook de verplichting de verwerkingen van persoonsgegevens vast...
AUG
11

Het AVG-Certificaat

Het AVG-Certificaat is instrument dat beschreven staat in artikel 42 van de AVG. Met een dergelijk certificaat bestaat er de mogelijkheid om voor een bepaald product, proces of dienst een certificaat te ontvangen die als verklaring dient dat het aan de AVG voldoet. Organisaties kunnen daarmee aantonen dat zij persoonsgegevens op een zorgvuldige wij...
JULI
28

Privacy en uw Smartphone

Het is vakantietijd en uw laptop of computer krijgen even rust. Uw smartphone is deze periode een trouwe metgezel die u overal informatie verstrekt over locatie, route of bezienswaardigheden. Op menig toeristische omgeving zie je telefoon tevoorschijn komen voor een foto van de omgeving of een selfie van familie en vrienden. Een ideaal stukje techn...
JULI
16

Wie is je partner in Privacy?

Per 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming als nieuwe privacy wet- en regelgeving in gegaan. Vervolgens hebben organisaties twee jaar de tijd gekregen om zich voor te bereiden op de werking van de nieuwe wetgeving. Recent, per 25 mei 2018, is de AVG rechtstreeks van toepassing op alle organisaties welke persoonsgegevens verwerke...
JUNI
30

Oeps het ging fout, wat wordt mijn privacy boete?

  In de afgelopen periode zie je veel berichten voorbij komen met de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen. Wordt ondernemers angst aangepraat om vervolgens juridische advies uren te kunnen verkopen? De privacy regelgeving wordt complexer gemaakt dan werkelijk nodig is. Heel veel onderwerpen zijn voor organisaties niet relevan...
JUNI
17

Oh ja, hoe is de privacy voor uw medewerkers geregeld?

  Voor bescherming van persoonsgegevens van werknemers geldt er specifieke privacy regelgeving. Nog even de definitie van persoonsgegevens; Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentif...
JUNI
02

Wat betekent E-privacy voor u?

DPO Partner is uw gesprekspartner op het gebied van E-Privacy regelgeving. E-Privacy gaat onder andere over E-marketing, cookies, en de verschillende reclamecodes op het gebied van social media. Een essentieel element in E-privacy is de voorafgaande toestemming van de betrokkenen. Voor de toepassing van deze verordening (art. 7 AVG) wordt verstaan ...
MEI
20

En dan is de AVG op 25 mei 2018 van toepassing!

De wet is formeel per 24 mei 2016 al in werk getreden. Hiermee zijn organisaties twee jaar in de gelegenheid zijn gesteld de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren. De wet is nu per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing. De verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op d...
MEI
05

Wanneer moet ik een DPIA uitvoeren?

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment en ik zal aan u toelichten wat het betekent. Een DPIA is een onderzoek wat een verwerking van persoonsgegevens te beschrijft. Vervolgens worden de noodzaak en evenredigheid van deze verwerking beoordeeld en de daaraan verbonden risico's van de persoonsgegevens van betrokkenen. Het heeft als doe...
APR
22

Wat vertel ik mijn klanten over privacy?

Hoe u omgaat met privacy begint aan de virtuele voordeur van uw organisatie, op uw website. Hier neemt u het privacy statement van uw organisatie op. Een privacy statement moet een helder en in begrijpelijk Nederlands zijn geschreven voor uw klanten. Een tekst welke een zwaar juridisch karakter heeft voldoet onvoldoende aan de GDPR. De taal moet aa...
APR
07

Samenwerking in privacy regelen in een verwerkersovereenkomst

Zodra u het register van verwerking van persoonsgegevens hebt opgesteld ontstaat er inzicht met welke organisaties uw persoonsgegevens uitwisselt. Uw als organisatie die het doel en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens bent de verwerkingsverantwoordelijke. De organisatie waar u persoonsgegevens voor uw business aan overdraagt is...

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites