Wat communiceer ik intern over de AVG?

Deze vraag krijg ik wel eens gesteld in mijn adviespraktijk als DPO Partner. Het spreekt voor zich dat je eerst wil weten wat je gaat communiceren naar je interne organisatie? Hierover gaan wij eerst gesprek met u. in dit gesprek komen twee vragen aan de orde; "Wat is impact van de AVG op uw organisatie?" en "Wat is het belang van privacy voor uw klanten?"

Wat wordt u aanpak om te voldoen aan de AVG?

In de praktijk adviseren wij u te starten met het invullen van het register om een inventarisatie te hebben waar en wanneer u persoonsgegevens verwerkt. Hiermee ontstaat inzicht wat de impact is van de AVG voor uw organisatie. Met behulp van het register stellen wij samen met u een risico analyse op om te voldoen aan de AVG en de privacy van uw relaties te beschermen. Uit deze analyse volgt een actielijst voor de korte en langere termijn. Onderdeel van die actielijst is de tactiek van uw interne communicatie naar uw medewerkers. Zij zijn immers de belangrijkste uitvoerders van uw privacy beleid en bescherming van de persoonsgegevens van uw relaties. Met de geformuleerde privacy actielijst en de waarden van uw organisatie wordt de interne communicatie steeds duidelijker.De eerste nieuwsbrief AVG voor uw medewerkers kan worden gepubliceerd.

Hoe creëert je awareness voor de privacy regelgeving?

Nu de eerste communicatie naar uw medewerkers heeft plaatsgevonden kunt u aan de slag met de volgende stap. De gehele organisatie bewust maken van het belang van privacy voor uw relaties. In de eerste nieuwsbrief adviseren wij een artikel op te nemen om medewerkers uit te nodigen deel te nemen in een werkgroep waarin de gehele organisatie is vertegenwoordigd. Zij worden de ambassadeurs om de awareness voor de privacy regelgeving te vergroten. Zij ontvangen meer inzicht in de privacy regelgeving in relatie tot uw organisatie. Enerzijds algemene kennis over de AVG en afhankelijk van de branche van uw organisatie specifieke kennis en vaardigheden hoe u met de AVG wilt omgaan.Hiervoor ontwikkelen wij met u een stappenplan om gefaseerd uw privacy ambitie te realiseren. Wat is minimaal noodzakelijk en wat is uw privacy ambitie voor de lange termijn. 

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy is voor iedere persoon een waardevol goed. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites