Verwerking noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang?

Er zijn verschillende grondslagen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. De laatste optie is als het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan ook een derde zijn, mits belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene(n) niet zwaarder wegen. Om persoonsgegevens te verwerken moet u in het belang van de betrokkene eenbeoordeling maken om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang? Het moment en de context van de verzameling van de persoonsgegevens bepalen of de betrokkene redelijkerwijs mag verwachten dat zijn persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt.

Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het voorkomen van fraude of ten behoeve van direct marketing zijn voorbeelden van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Hier kan de grondslag van gerechtvaardigd belang worden toegepast.

De verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zal de gerechtvaardigde belangen goed moeten afwegen ten opzichte van de rechten, vrijheden en belangen van de betrokkene. Aspecten die in deze afwegingen een rol spelen zijn de gevoeligheid van te verwerken persoonsgegevens en de beheermaatregelen die u neemt. Hoe gevoeliger de persoonsgegevens zijn, hoe zwaarder de rechten, vrijheden en belangen van de betrokkene wegen. Anderzijds als u sterke beveiliging- en beheermaatregelen neemt, des te eerder u de grondslag van gerechtvaardigd belang kunt toepassen.

Transparantie naar betrokkene

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang, moet u transparant zijn in uw communicatie naar uw klanten of medewerkers over deze verwerkingen. Benoem de motivatie waarom er sprake is van het gerechtvaardigd belang en bijbehorende noodzakelijkheid. Vertel duidelijk voor welke doelen u persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens u verwerkt, en of u de persoonsgegevens deelt met andere ontvangers/verwerkers. Tot slot, ben helder over de bewaartermijnen van deze persoonsgegevens en verwerkingen.

Betrokkene behouden altijd het recht op bezwaar van deze persoonsgegevens verwerkingen, ook als u vindt dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang. In geval van bezwaar dient u de verwerking(en) te staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de rechten, vrijheden en belangen van de betrokkene. In de situatie dat de persoonsgegevens worden verwerkt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, kunt u de persoonsgegevens blijven verwerken. Als er sprake is van direct marketing doeleinden en de betrokkene tekent bezwaar, dan dient u per direct de verwerkingen te beëindigen.

De grondslag van gerechtvaardigd belang vraagt een uitgebreide belangenafweging met verschillende belanghebbenden merkt u wel. Betrek de belanghebbenden bij uw afweging als u gerechtvaardigd belang wilt toepassen. Schakel met Frans Pijnenborg van DPO Partner voor analyse en begeleiding van uw privacy belangen. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dpopartner.nl/

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit, datalek of incident, zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites