Verwerk ik persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens denk je het eerste aan een naam, adres, woonplaats en bijvoorbeeld geboortedatum, emailadres en mobielnummer. Binnen de AVG worden als persoonsgegevens gezien; alle gegevens die betrekking hebben op, een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon. In de AVG wordt de natuurlijke persoon de betrokkene genoemd.

Gegevens die betrekking hebben op:

Wil er sprake zijn van persoonsgegevens, dan moeten die betrekking hebben op een persoon. Ze gaan over die persoon of zeggen iets over die persoon. Als voorbeeld; de prijs van een woning is geen persoonsgegeven. Wanneer een persoon de woning heeft gekocht en dit wordt vastgelegd door de notaris, dan is er sprake van een persoonsgegeven.

Een geïdentificeerde: Persoonsgegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon wanneer deze is geïdentificeerd of identificeerbaar is. Een persoon is geïdentificeerd als hij binnen een groep personen is te onderscheiden. Een persoon is identificeerbaar als zonder onevenredige inspanning dit mogelijk is.

De Identificeerbaar persoon: Een persoon is identificeerbaar als zijn identiteit nog niet is vastgesteld, maar dit redelijkerwijs wel kan gebeuren. Bijvoorbeeld doordat gegevens worden gekoppeld aan de direct identificerende gegevens of gegevens zijn zo uniek dat zedoor onderlinge combinatie op één persoon betrekking hebben.

Een natuurlijke persoon: De AVG is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. Gegevens over organisaties (ondernemingen, stichtingen, verenigingen) zijn geen persoonsgegevens. Dat geldt overigens wel voor een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap of VOF). De verordening geldt niet voor overleden personen omdat zij volgens de wet geen natuurlijke personen meer zijn. 

Voor jouw organisatie kan het betekenen of gegevens daadwerkelijk persoonsgegevens zijn afhankelijk is van verschillende factoren. Als je twijfelt aan een gegeven, dan is het verstandig zekerheidshalve dit toch als een persoonsgegeven te behandelen. Als organisatie loop je dan niet het risico onvoldoende maatregelen te treffen ter bescherming van persoonsgegevens. De AVG is niet van toepassing voor jou als natuurlijke persoon als je persoonsgegevens verwerkt voor zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.

Heb je behoefte aan nadere toelichting of een vraag, stel hem gerust aan Frans Pijnenborg. Een mail of een telefoontje enje ontvangt snel een antwoord. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dpopartner.nl/

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit, datalek of incident, zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites