Rechten van betrokkene

Betrokkenen zijn natuurlijke personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Deze betrokkene heeft volgens de GDPR het recht op duidelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke over het al of niet verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Onder verwerken wordt o.a. verstaan volgens de GDPR; het verzamelen, het vastleggen, opslaan, het wijzigen,opvragen, het raadplegen, het gebruiken, verstrekken of het wissen/vernietigen van persoonsgegevens. En als daar sprake van is kan de betrokken vragen om inzage welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk verwerkingsdoel, welke categorieën van persoonsgegevens, aan wie deze persoonsgegevens worden verstrekt en over welke periode gegevens worden bewaard.

Recht op correctie/wissen

Nadat de betrokkene gebruik heeft gemaakt van het recht op inzage kan hij of zij verzoeken persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Of het recht op beperking in een situatie dat de betrokkene andere belangen heeft in de verwerking van persoonsgegevens. De betrokken houdt altijd het recht van bezwaar op verwerking van zijn persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke kan daar vervolgens bezwaar op maken in verband met uitvoering van een overeenkomst, wettelijke grondslag of gerechtvaardigd belang als het verzoek van de betrokkene conflicteert met zijn belang of verantwoordelijkheden.

Recht van data portabiliteit

Het recht van data portabiliteit is een nieuw recht voor de betrokkene in de GDPR. De verwerkingsverantwoordelijke heeft dan de plicht op verzoek van de betrokkene de persoonsgegevens in een gestructureerde , gangbare en machine leesbare vorm aan te bieden. De betrokkene kan deze persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan handig zijn voor de betrokkene, consument of werknemer, als hij wil veranderen van leverancier en zo efficiënt zijn persoonsgegevens kunnen worden overgedragen. Dit is zelfs recht van de betrokkene als het technisch mogelijk rechtstreeks gegevens over te dragen van leverancier A naar B.

Vraag voor u kan zijn of dat uw organisatie is ingericht in het behandelen van de rechten van betrokkene? Behoefte om te sparren over de rechten van betrokkene? Bezoek www.dpopartner.nl

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy is voor iedere persoon een waardevol goed. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites