Skip to main content

Recht van inzage en interne notities

Het Gerechtshof te Den Haag heeft medio september 2019 een uitspraak gedaan dat een verwerkingsverantwoordelijke wordt verplicht interne notities te overleggen in verband met een verzoek recht van inzage. Het bezwaar van de verwerkingsverantwoordelijke deze niet ter beschikking te stellen in verband met persoonsgegevens van derden werd verworpen. Deze persoonsgegevens van derden kan men bij verzoek van recht van inzage weglakken/-strepen was de motivatie van het Hof. Verder dient de verwerkingsverantwoordelijke:

- de interne documenten te verstrekken

- aan betrokkene duidelijk te maken wie in het bezit is van deze documenten en

- wat het doel is van de gegevensverwerking met dit document

Artikel 15, Recht van inzage van de betrokkene

De betrokkene, natuurlijk persoon, heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen of hem of haar persoonsgegevens zijn verwerkt, en zo ja op basis van welk verwerkingsdoel. Daarbij worden tevens verstrekt de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, welke bewaartermijn(en) worden gehanteerd. Vervolgens heeft de betrokkene het recht op verwijdering, correctie, beperking of kan zijn bezwaren uiten over de verwerking.

De praktijk

In de praktijk komen bij een organisatie verschillende verzoeken van betrokkenen binnen. Steeds meer is er onduidelijkheid wat er onder het recht van inzage valt. Het opvragen van kopie contract of polis valt niet direct onder recht van inzage. Betrokkene moeten duidelijk een verzoek doen op recht van inzage conform AVG. Verwerkingsverantwoordelijke wordt geadviseerd bij onduidelijkheid over het verzoek contact op te nemen met de betrokkene over de reden of motivatie van het verzoek. Hiermee kan direct en beter tegemoet worden gekomen aan het verzoek. Op basis van de motivatie kan er dus ook reden zijn interne documenten te overleggen met waarborging conform artikel 15, lid 4 geen afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Heeft u behoeft aan meer toelichting op hetrecht van inzage, neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendelijke groet,

Frans Pijnenborg