Oh ja, hoe is de privacy voor uw medewerkers geregeld?

 Voor bescherming van persoonsgegevens van werknemers geldt er specifieke privacy regelgeving. Nog even de definitie van persoonsgegevens; Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentificator zoals een naam , een identificatienummer, locatiegegevens, een online indentificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon."

Rechten van medewerkers als betrokkene

Net als betrokkene hebben medewerkers dezelfde rechten. Het begint met recht op inzage van hun personeelsdossier waarna zij rechten hebben op verwijdering, rectificatie en beperkte verwerking. Verder kan een medewerker gebruik maken van het recht van data portabiliteit en wordt hij/zij beschermd voor geautomatiseerde besluitvormging. Wat met betrekking tot persoonsgegevens van medewerkers wordt vergeten zijn de verwerkingen in het kader van beveiliging (toegang tot het pand, camerabewaking en biometrische gegevens). Voor uw organisatie is het belang bekend te zijn met de omstandigheden binnen uw organisatie waar en hoe persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt. Vervolgens is het goed uw medewerkers hierover transparant te informeren.

Gegevensoverdracht naar derden

Wanneer de salarisadministratie is uitbesteed, is er sprake van gegevensoverdracht naar derden en een verwerkingsovereenkomst van toepassing. Maar hoe is het geregeld met betrekking tot overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld; verzuim, pensioen, verzekeringen en lease auto? In het register van verwerkingen van persoonsgegevens maakt u een overzicht van alle verwerkingen met betrekking tot medewerkers. Vervolgens stelt DPO Partner met u een risico analyse op voor het bepalen van vervolgacties die nodig zijn in het belang van uw medewerkers. Medewerkers zijn waardevol voor uw organisatie omdat zij het mogelijk maken uw ambitie te realiseren. Dat start met wederzijds vertrouwen, naar mijn mening de basis voor een succesvolle samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Frans Pijnenborg CCP DPO

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites