Skip to main content

Direct marketing en persoonsgegevens?

Direct Marketing en persoonsgegevens

In de nieuwsbrief van november van de Autorititeit Persoonsgegevens besteed men aandacht aan het gebruik van klantgegevens voor direct marketing. Wanneer je de klantgegevens mag gebruiken voor direct marketing hangt af van de soort direct marketing. Voor digitale direct marketing, telemarketing en reclamepost gelden verschillende regels.

Toestemming van de persoon, grondslag artikel 6a AVG

Soms heeft u toestemming nodig van uw klant voor direct marketing, soms niet. In alle gevallen geldt dat direct marketing zonder toestemming van uw klant alléén mag als diegene daadwerkelijk klant van u is en het gaat om reclame voor uw eigen, soortgelijke producten of diensten. U mag dus geen reclame (mee)sturen van een ander bedrijf. Of voor producten of diensten die heel anders zijn dan wat uw klant eerder bij u heeft gekocht. Iemand is een bestaande klant als deze persoon een product of dienst van u heeft gekocht. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst waarin u verplicht bent of was om iets te leveren en de klant om daarvoor te betalen. Iemand is géén klant als diegene (nog) niets heeft gekocht of (nog) geen dienst heeft afgenomen, maar zich alleen maar heeft aangemeld voor uw nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld, meegedaan heeft aan een prijsvraag of spel of een gebruikersaccount heeft aangemaakt.

Digitale direct marketing

U mag uw klant benaderen via bijvoorbeeld e-mail, sms of app zonder hiervoor eerst toestemming te vragen. Tenzij diegene heeft aangegeven dit niet te willen.

Telemarketing

U mag uw klant bellen met een reclameaanbod zonder hiervoor eerst toestemming te vragen. Tenzij diegene heeft aangegeven dit niet te willen. Wilt u mensen bellen met een reclameaanbod? En heeft u hun gegevens rechtmatig gekregen, dan is de hoofdregel dat u geen toestemming nodig heeft om deze mensen te bellen. Maar op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen.

Uitzondering 1: recht van verzet

De Telecommunicatiewet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor telemarketing. Hebben zij dat gedaan, dan mag u hen niet meer bellen.

Uitzondering 2: Bel-Me-Niet-Register

Wilt u iemand bellen met een reclameaanbod, dan moet u eerst controleren of diegene staat ingeschreven in het Bel-Me-Niet-Register. Zo ja, dan mag u diegene niet bellen. Hierop is één uitzondering. Staat iemand ingeschreven in het Bel-Me-Niet-Register, maar is diegene een bestaande klant van u, dan mag u deze persoon toch bellen met een aanbod voor uw eigen, gelijksoortige producten of diensten.

Reclamepost

Wilt u uw klant reclamepost sturen, dan gebruikt u de contactgegevens van uw klant voor een ander doel dan waarvoor u deze gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. Daarom moet u eerst toetsen of het gebruik van de gegevens verenigbaar is. Zo ja, dan mag u reclamepost sturen zonder hiervoor eerst om toestemming te vragen. Zo niet, dan heeft u toestemming nodig.

Dank voor uw aandacht en succes met uw direct marketing.

Vriendelijke groet,

DPO Partner