De connectie tussen de AVG en Information Security?

Information Security omvat de processen die ingericht zijn voor de organisatie om de betrouwbaarheid en continuïteit van informatiesystemen te waarborgen. De opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Information Security bestaat uit drie componenten;

1. Beschikbaarheid/continuïteit:

Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van informatie en informatie verwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers.

2. Exclusiviteit/vertrouwelijkheid:

Het beschermen van informatie tegen kennisname en mutatie door onbevoegdheden. Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn.

3. Integriteit/betrouwbaarheid:

Het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking.


Wat beoogt de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming beoogt dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden. Daarvoor moeten persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Hierna moeten zij worden vernietigd of gewist.

Van belang is daarbij dat de verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke maatregelen neemt dat gegevens correct en actueel zijn. Incorrecte persoonsgegevens dient men te corrigeren of te verwijderen. Samengevat de verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn. Dit alles bij elkaar vraagt maatregelen binnen uw organisatie van medewerkers, middelen en processen die deze uitvoering van de AVG waarborgen.

Wat is in uw organisatie de critici data?

Binnen uw bedrijfsactiviteiten legt u informatie voor uw inkoop, productie, verkoop of dienstverlening. De focus is afhankelijk van uw core business. Hoe verzamelt u deze informatie en waarborgt u de betrouwbaarheid? Hoe is de beveiliging geregeld op deze systemen, wie heeft er allemaal toegang? Deze critici data bepaalt de continuïteit van uw organisatie en vertrouwen tussen u en uw cliënten. Neem contact op met DPO Partner voor een informatie security risico analyse op uw bedrijfsactiviteiten. Het biedt inzicht wat uw critici data is en wat u met weinig inspanningen preventief kunt voorkomen. 

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites