Gegevens verwerken voor ander doel

Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verwerkt. Uw organisatie mag volgens de AVG de persoonsgegevens voor dat omschreven doel of die doelen gebruiken. Verdere verwerking onder de AVG is alleen toegestaan in drie situaties;

A. Er is sprake van een verenigbaar doel
De doelen zijn verenigbaar met het oorspronkelijke verzameldoel mits:
- Het verband tussen het nieuwe doel en het oorspronkelijke doel;
- De context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld;
- De aard van de persoonsgegevens;
- De mogelijke gevolgen van de verwerking voor de betrokkenen;
- Het bestaan van passende waarborgen.
B. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor verdere verwerking.
C. Op basis van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige maatregel vormt ter waarborging van de in de GDPR bedoelde doelstellingen van algemeen belang.

Als u als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verzameld en dat doel is niet verenigbaar met het oorspronkelijke doel, dan heeft u voor die verwerking een specifieke wettelijke grondslag nodig of toestemming van de betrokkene. Uw organisatie, verwerkingsverantwoordelijke, die de persoonsgegevens ontvangt, zal voor de verwerking van de verstrekte gegevens ook een rechtmatige zelfstandige grondslag nodig hebben.

Het verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijk en historisch onderzoek, voor statistische doeleinden en archiveringsdoeleinden, wordt in de AVG als verenigbaar geacht. U dient daarvoor wel passende technische en organisatorische waarborgen te nemen. Bijvoorbeeld het proportioneel beginsel of pseudonimisering. Alertheid blijft geboden dat persoonsgegevens alleen voor deze doelen worden verwerkt.

Herkent u deze problematiek binnen uw organisatie en behoefte aan het consulteren van een expert, neem contact op met DPO Partner.

Vriendelijke groet,

Frans Pijnenborg

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dpopartner.nl/

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit, datalek of incident, zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites