Skip to main content

Bescherming van medewerkers

In deze hectische tijd van maatregelen om verspreiding van Corona virus tegen te gaan blijft ook van belang medewerkers te beschermen. En dan bescherming om zorgvuldig met hun persoonsgegevens om te gaan. Ook omdat de AVG van kracht blijft. Er komen voorbeelden op het internet voorbij dat medewerkers bij de poort worden getemperatuurd. Hiervoor is geen legitieme grondslag en er worden dan bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Of bijvoorbeeld het installeren van "Time tracking software" om medewerkers die thuis werken te kunnen volgen. Werken zij wel volgens de werkgever?

De grondslag van toestemming van medewerker is hier niet van toepassing. De betrokkene kan geen vrijelijk toestemming geven vanwege de hiërarchische verhouding tussen werkgever en werknemer.

Ga met elkaar in gesprek en maak helder het doel van de verwerking van medewerker gegevens en wat daarvoor de wettelijke grondslag is. Verwerk daarbij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. In deze tijden blijft het van belang elkaar te blijven vertrouwen.

Roept dit toch nog vragen op, neem contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Frans Pijnenborg