Skip to main content

Bescherming van de horizontale privacy

Op 7 juni jl. heeft minister Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, een brief aangeboden aan de tweede kamer over de bescherming van horizontale privacy. De overheid uit zijn zorgen over de risico's van technologische ontwikkelingen en de privacy bescherming van de burger. De technologie biedt geweldige kansen die het leven van de consument makkelijker maken. Sommige kansen zijn echter ook een bedreiging als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

De minister komt met deze notitie zijn belofte na om met een kabinetvisie te komen m.b.t. horizontale privacy. Het kabinet stelt als doel dat burgers zich vrij en veilig voelen in een omgeving die digitaliseert. Voor het omgaan met deze risico's vraagt dit meer bewustwording van de risico's door burgers, bedrijven en instellingen. Burgers moeten op verlies van privacy kunnen reageren. En organisaties moeten adequater met de rechten en vrijheden van burgers omgaan. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid om de normen voor bescherming van persoonsgegevens te versterken.

Wat betekent horizontale privacy?

De overheid beoogt met horizontale privacy de bescherming van persoonsgegevens te benoemen tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Onder verticale privacy verstaat men de relatie burger-overheid. In de brief gaat men in op de ontwikkelingen van horizontale privacy. Tevens worden accenten gelegd op de gevolgen van technologische ontwikkelingen op verticale privacy.

Neem kennis van de brief aan de tweede kamer en analyseer wat dit voor uw organisatie betekent via bijgaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/07/tk-bescherming-van-de-horizontale-privacy

Bescherming van persoonsgegevens is gereguleerd in de AVG, maar wat is ethiek van uw organisatie op het gebied van privacy?

Vriendelijke groet,

Frans Pijnenborg

DPO Partner, Compliance in Privacy