Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

De AVG verordening is van toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (een bedrijf, stichting, vereniging, overheidsorgaan enz.) die alleen of tezamen met ander doel en middelen vaststelt voor de verwerking van persoonsgegevens. Bepalend wie verantwoordelijk is voor de verwerking wordt beantwoord met behulp van de volgende vraag: "Waarom vindt deze verwerking plaats en wie heeft het initiatief daartoe genomen?

Wanneer u degene bent die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt, dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke.

Bij het beoordelen wie de verwerkingsverantwoordelijke is kunnen we drie situaties onderscheiden:

  • a.De verwerkingsverantwoordelijkheid vloeit voort uit een uitdrukkelijke juridische bevoegdheid;
  • b.De verwerkingsverantwoordelijkheid vloeit voort uit een impliciete bevoegdheid; en
  • c.De verwerkingsverantwoordelijkheid vloeit voort uit feitelijke invloed.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van een rechtspersoon worden verwerkt, dan wordt de rechtspersoon aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke, niet de individuele werknemer die het besluit heeft genomen om persoonsgegevens te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke schakelen regelmatig personen of organisaties in die voor hen persoonsgegevens verwerken. Wanneer u ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat u aan diens rechtstreekse gezag ontworpen bent, dan bent u verwerker. Als de verwerking van persoonsgegevens niet uw primaire opdracht is, maar het een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening, dan bent u als dienstverlener zelf verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking.

Wanneer u ondergeschikt bent aan de verwerkingsverantwoordelijke of er anderszins sprake is van een hiërarchische verhouding (u bent bijvoorbeeld medewerker, gedetacheerd bij de verwerkingsverantwoordelijke of een ZZP'er die werkt onder instructies van uw opdrachtgever), dan is er geen sprake van verwerkerschap. In Nederland wordt deze situatie aangeduid als intern beheer.

Of u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is bepalend in de uitvoering van de AVG.

Wilt u weten hoe, neem contact op met DPO Partner.nl

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites