Skip to main content

DPO Partner

Van harte welkom bij DPO Partner,

Uw gesprekspartner op het gebied van
- Privacy wet- en regelgeving;
- Informatie beveiliging;
- AVG Audit.

Geregistreerd Data Protection Officer
en Partner informatie beveiliging

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulations (GDPR) binnen de Europese Unie van kracht. Een Europese privacy regelgeving welke voor iedereen gelijk is binnen de EU. Dat betekent dat u als organisatie informatie dient te beveiligen en aantoonbaar met privacy regelgeving omgaat. Wij zijn Lean gecertificeerd om samen met u klantwaarde te leveren.

DPO Partner is uw gesprekspartner op het brede speelveld van privacy, informatiebeveiliging en AVG Audit.

Wat wij oa. doen

Privacy regelgeving

Waar raakt privacy en relevante regelgeving uw organisatie?
Aan de hand van de Quick Scan GDPR maken wij een inventarisatie op basis van een aantal kenmerken van uw organisatie. Waar en wanneer heeft u te maken met het verwerken van persoonsgegevens voor uw klanten en medewerkers? Wat betekent de General Data Protection Regulations voor uw organisatie? Hoe groot is de boete als u organisatie in de fout gaat met privacy? Is een Data Protection Officer echt nodig of kan met jaarlijkse Data Privacy Impact Assessment (DPIA) worden volstaan? Onder het genot van een kop koffie of thee gaan wij vrijblijvend met u in gesprek waar privacyregelgeving uw organisatie raakt.

Informatie Beveiliging

Wat verstaat u onder informatie beveiliging?
Information beveiliging omvat de processen die ingericht zijn voor de organisatie om de betrouwbaarheid en continuïteit van informatiesystemen te waarborgen. De opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Binnen uw bedrijfsactiviteiten legt u informatie vast voor uw inkoop, productie, verkoop of dienstverlening. De focus is afhankelijk van uw core business. Hoe verzamelt u deze informatie en waarborgt u de betrouwbaarheid? Deze critici data bepaalt de continuïteit van uw organisatie en vertrouwen tussen u en uw cliënten.

IT Auditing

Welke ervaring heeft u met IT Audit?
De toename van het gebruik van informatietechnologie (IT) heeft geleid tot nieuwe bedrijfsrisico’s. Hierdoor is er een groeiende behoefte aan zekerheid van belanghebbende omdat zij afhankelijk zijn van IT en betrouwbaarheid van data. IT-auditing geeft stakeholders zekerheid over de beheersing van informatie technologie risico’s, helpt deze te beheersen of betere beheermaatregelen in te richten. IT is een complexe materie voor velen die er wel verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast vragen opdrachtgevers van een leveranciers waar zij dienstverlening aan outsourcen meer zekerheden om de kwaliteit te toetsen. Verder is IT audit noodzakelijk om de bescherming van persoonsgegevens aantoonbaar te waarborgen.